Duminica vindecării slăbănogului de la Vitezda în valea liniștii din Coșoteni