Duminica Sfântului Cuvios Ioan Scărarul la ctitoria lui Matei Basarab din Coșoteni